WSPIERA NAS:
Reklama
Reklama
ReklamaGrodzieńszczyzna

Szanowni Pastwo, trwa zmiana strony internetowej Fundacji. Aktualnie s zamieszczone informacje dotyczce kolonii letnich. Poprzednie wpisy pojawi si w terminie pniejszym. Za utrudnienia przepraszamy.


Dzie Dobry, Melduje si V turnus wakacyjnej przygody w ytkiejmach!
Od wczorajszego wieczora w Domu Polonii przebywa 40 dzieci z Miska i Witebska. Po dugiej podry (kolonici z Witebska jechali do nas a 2 dni), zjedzeniu posiku, rozlokowaniu w pokojach przyszed czas na pierwsze spotkanie organizacyjno-integracyjne. Dzieci zostay zapoznane z regulaminem kolonii, zasadami BHP, planem dnia oraz oczywicie z kadr. Za nami ju pierwsze zbirki, odliczania, gwizdki itp. Ju pierwszego dnia podczas multimedialnych zaj integracyjnych dowiedzielimy si, co nieco o naszych wychowankach, ile maj lat, czym si interesuj oraz jak rozmawiaj po polsku. Mimo zmczenia na twarzach naszych kolonistw widnia umiech z racji pobytu w Polsce. Wieczr upyn nam bardzo szybko i wraz z nadejciem godz. 22 wszystkie dzieci zasny twardym snem. Serdecznie dzikujemy wszystkim naszym sponsorom oraz darczycom za moliwo uczestnictwa w koloniach, bez Was nie byoby tu nas!

Powoli koczy si pierwszy cay dzie turnusu. Dzisiaj po niadaniu odbya si pierwsza kontrola czystoci. Kolonici dwoili si i troili, aby wypa przed ni jak najlepiej. Jednym poszo lepiej, innym ciut gorzej, ale dzisiaj z racji pierwszego dnia dzieci zostali potraktowani ulgowo, co nie znaczy mniej surowo;) Po niej tradycyjnie gry i zabawy integracyjne z naciskiem na poznanie imion i budowanie przyjemnej atmosfery. Okazao si, e nasi kolonici maj wietn pami, gdy w wikszoci zwracaj si do siebie ju po imieniu. Przed poudniem udalimy si do kocioa na Msz wit, a po niej z apetytem zjedlimy pierwszy obiad na tym turnusie. Na ciszy poobiedniej odpoczywalimy i zbieralimy siy na wycieczk po ytkiejmach, podczas ktrej zwiedzilimy okoliczne zabytki m.in. Cmentarz Wojskowy, zabytkow stacj PKP, poszlimy te na granic polsko-rosyjsk , gdzie spdzilimy troch czasu, gdy kady chcia zrobi sobie pamitkowe zdjcie z tego miejsca. Po powrocie nauczylimy si (a niektrzy tylko przypomnieli) polskiego hymnu i oficjalnie rozpoczlimy V turnus wakacyjnej przygody w ytkiejmach. Korzystajc z adnej pogody, nasz kolacj byo dzisiaj ognisko, ktre sprawio duo frajdy szczeglnie modszym kolonistom. I tak nam min pierwszy peny dzie w ytkiejmach.

Wtorek upyn pod znakiem gier i zabaw edukacyjno-rozrywkowych. Kolonici powoli przyzwyczajaj si do porannej gimnastyki na wieym ytkiejmskim powietrzu, po ktrej natychmiast si budz i peni energii przystpuj do zaj programowych. Dzisiaj po kontroli czystoci odbyy si zajcia cztery w jednym ? tzn. interaktywna lekcja geografii, jzyka polskiego, historii i plastyki dotyczca elementarnych wiadomoci o Polsce. Kolonici zapoznali si m.in. z genez powstania naszej ojczyzny, poznali poprzednie stolice Polski, pastwa graniczce, zapoznali si te podziaem administracyjnym, a take krainami geograficznymi Polski. Podczas lekcji zbierane byy punkty za gry i zabawy (w formie ruchowej, werbalnej ) podsumowujce zdobyt wiedz. Cz plastyczna to stworzenie mapy Polski wraz z graniczcymi ssiadami, oraz odpowiednie pokolorowanie jej zgodnie z krainami geograficznymi. Po obiedzie, odbya si integracyjna gra ?ytkiejmska rodzina?, gdzie uczestnicy podzieleni na druyny ?rywalizowali? w rnych konkurencjach ? od wicze z jzyka polskiego ? poprzez dziaania matematyczne ? skoczywszy na konstrukcyjnym tworzeniu jak najwyej wiey. Dzie zakoczylimy spokojnie ? wsplnym piewaniem polskich piosenek, gdy jutro czeka nas caodniowa wycieczka i musimy by peni energii. Serdecznie dzikujemy wszystkim naszym sponsorom za wszelk pomoc, ktr otrzymalimy, aby jak najlepiej zorganizowa dzieciom czas na koloniach.

Nowy tydzie rozpoczlimy od gimnastyki w stylu atheskim w szczerym polu ytkiejmskiej wsi. Po niej kontrola czystoci i zajcia programowe. Ranek spdzilimy aktywnie uczestniczc w grze terenowej ? ?Podchody?. Trzeba byo wykaza si talentem matematycznym, muzycznym, kreatywnoci, aktywnoci sportow i inteligencj. Druyny znalazy praktycznie wszystkie karteczki poukrywane w rnych dziwnych miejscach na terenie orodka. Po drugim niadaniu, na ktre by dzi pyszny czekoladowy budy, odbyy si przygotowania przed imprez, ktra zblia si wielkimi krokami? Po obiedzie, przyjechaa do nas P.Alicja, artystka wyrobw ceramicznych, ktra zaraaa dzieci swoj pasj ? lepieniem z gliny. Przez kilka godzin dzieci tworzyy wspaniae naczynia, ktre nastpnie zabior do domw. Niektrzy oprcz miski tworzyli inne ozdoby, figurki, skrupulatnie dbajc o kady szczeg. Po kolacji caa kolonia rozpiewaa si z ulubionymi polskimi piosenkami, na zajciach muzycznych i tak wesoo byo a do ciszy nocnej.

Czwartek powita nas piknym socem. Po ostatniej gimnastyce porannej, na ktrej dokonalimy podsumowania caego cyklu gimnastyk prowadzonych przez P. Zdzisawa i P. Kasi. Po ostatniej kontroli czystoci (ktra rozstrzygna ktry pokj wygra konkurs czystoci) odbyy si ostatnie zajcia edukacyjne: lekcja historii, na ktrej poznalimy genez wita 11 listopada, oraz lekcji geografii na ktrej zwiedzilimy najwaniejsze miasta lece wzdu rzeki Wisy. Nastpnie kolonici mieli czas na spakowanie si oraz przygotowania na imprezy poegnalnej. Po ostatnim obiedzie, nadszed czas podsumowania V turnusu kolonii w ytkiejmach. Wszyscy kolonici, kadra pedagogiczna, Pani Jola oraz personel kuchenny i sprztajcy zgromadzili si na sali dyskotekowej. To by czas wspomnie, podsumowa, wrczenia nagrd, podzikowa dla wszystkich osb zwizanych z Domem Polonii oraz Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieszczyzny. Wysuchalimy recytacji wierszy, obejrzelimy zdjcia z turnusu oraz wrczylimy upominki i nagrody. Zrobilimy przemarsz pod maszty i oficjalnie zakoczylimy V turnus oraz cay cykl kolonii w Domu Polonii w roku 2013. Po kolacji odbya si ostatnia ? poegnalna dyskoteka...

Ostatni raz obudzilimy si w naszych pokojach, ostatni raz zabrzmiao przy posiku ?Smacznego, smacznego..?, ostatni raz bylimy wszyscy komplecie. Dzisiaj o 6.00 rano dzieci z Biaorusi opuciy mury Domu Polonii w ytkiejmach i uday si w dug podr do Miska i Witebska.. To ju ostatnia nasza relacja ?ostatnia w ogle?kocz si wakacje i pozostaje pustka po czym co mogo trwa jak najduej. Zylimy si z sob ?zarwno kolonici (nawiay si nowe przyjanie) jak i kadra ( ktra nie moga si oprze przy poegnaniu wzruszeniom)..z wspaniaym personelem kuchni z P. Lodzi na czele i oczywicie z P. Jola, ktra bya na kade nasze potrzeby dostpna?dzikujemy rwnie prezesowi Fundacji P. Rafaowi oraz wszystkim osobom zwizanym z Fundacj, ktrych tutaj nie wymienilimy. Nie sposb zapomnie take aktywnego udziau w yciu kolonijnym zaoyciela Fundacji P. Piotra Jankowskiego, ktry zaszczyci nas swoj obecnoci na 3 turnusie.

Szczeglne podzikowania nale si wszystkim naszym sponsorom, darczycom dziki ktrym moglimy uczestniczy w tak wspaniaych koloniach i ktrzy w jaki sposb przyczynili si do organizacji wakacji dla dzieci z Biaorusi.

Tego wszystkiego bdzie nam bardzo brakowa?bardzo serdecznie im DZIKUJEMY?..


Od 4 sierpnia rozpoczlimy IV turnus na koloniach w ytkiejmach. Na tym turnusie odpoczywa 41 dzieci z Miska i Biaegostoku. Jak to na pocztku bywa, s jeszcze bardzo niemiali. Po krtkim spotkaniu organizacyjnym i pierwszym zapoznaniu si - uczestnicy poszli spa.

Wtorek spdzilimy bardzo aktywnie, przez wikszo czasu przebywajc na wieym powietrzu. Rano odbylimy piesz wycieczk po ytkiejmach, zobaczylimy granic polsko-rosyjsk, stary cmentarz wojenny, poznalimy okolic w ktrej przebywamy, a take, ku oglnemu zadowoleniu, odwiedzilimy sklep. Po poudniu przyjechaa do nas prawdziwa artystka, pani Alicja, aby nauczy nas trudnej sztuki wykonywania glinianych przedmiotw. Mielimy wspania okazj stworzy wasne, niepowtarzalne miski pod czujnym okiem specjalistki w tej dziedzinie.
Ostatni atrakcj dzisiejszego dnia byo ognisko. Kiebaski oczywicie smakoway wybornie, zreszt nie mogo by inaczej biorc pod uwag doborowe towarzystwo i przyjemnie ciep pogod.

Jak ten czas szybko pynie! Nawet si nie obejrzelimy, a w ytkiejmach ju roda! To, e nie zauwaamy upywajcego czasu zawdziczamy bardzo dobrze zorganizowanemu czasowi. Dzisiaj, w ramach porannej ?rozgrzewki? uczestniczylimy w zajciach dramowych prowadzonych przez Pani Iren, kierowniczk naszej kolonii. Wczuwalimy si w rne sytuacje, bawilimy si w zabawy ruchowe? Byo bardzo ciekawie, tak samo jak na kolejnych zajciach z cyklu podry po Polsce. Tym razem, wraz z wychowawc Panem Andrzejem, odwiedzilimy Warszaw i Sandomierz.
Po poudniu przyjechaa do nas stra graniczna. Opowiadaniami o pracy na granicy i prezentacj swojego subowego sprztu wzbudzili ogromne zainteresowanie. Tradycyjne kolonici mieli okazj poczu na wasnej skrze jak to jest zosta zakutym w kajdanki (i chocia wychowawcy nie stosuj takich radykalnych metod, to co niegrzeczniejszym ten pokaz zdecydowanie wybi z gowy ewentualne ze zachowanie ). Po wizycie stray granicznej po raz kolejny uczylimy si tacw integracyjnych, tym razem poznalimy kroki menueta. Do swojego tanecznego repertuaru dodalimy take powszechnie znane Kaczuchy i Macaren. Poniewa ruchu nigdy dosy, wanie rozpoczlimy dyskotek. Nie moe na niej nikogo zabrakn, take dzisiaj egnamy si z Wami i do usyszenia jutro (a poniewa jedziemy na wycieczk na pewno bdzie wiele do opowiadania!)

Witamy w najcieplejszym dniu tego lata (a moe i caego roku?)! Tak, pogoda zdecydowanie nam dopisaa, chocia bardziej na miejscu byoby napisa, e dopieka i daa solidnie w ko? Takiego upau ytkiejmy, Wigry, Suwaki i wszystkie inne miejscowoci, ktre zwiedzilimy dawno nie widziay. Pomimo tego, ocierajc pot pyncy nieustannie z czoa, dalimy rad odwiedzi kade miejsce, ktre mielimy dzisiaj zobaczy. Bylimy zatem w Smolnikach, gdzie podziwialimy widok, jaki wykorzystywany by podczas krcenia scen do filmu ?Pan Tadeusz?, potem zawitalimy na Gr Cisow (kolonici chyba do koca ycia zapamitaj te niekoczce si schody?), zapalimy troch chodnego powietrza w wigierskim klasztorze, zrobilimy zakupy w Plazie w Suwakach i w kocu zobaczylimy najwysze mosty w Polsce- Staczyki. Teraz wszyscy ju smacznie pi i odpoczywaj po cikim dniu. Jak tylko odzyskamy siy (co powinno nastpi ju jutro) zameldujemy si z kolejnym wpisem i poinformujemy jak wspaniale pynie nam czas.

O rany! Mamy w ytkiejmach tyle pracy, e nie nadamy z dodawaniem postw o kolejnych dniach naszej kolonii. Wczoraj odby si bardzo wany dla wszystkich konkurs, czyli wybory Miss i Mistera Kolonii ytkiejmy 2013. C to byy za emocje! Kandydaci i kandydatki przechadzali si po prawdziwym wybiegu, a publiczno z zachwytem obserwowaa z jakim wdzikiem i gracj uczestnicy prezentuj siebie i przygotowane stroje. Jednak, jak wszyscy wiemy, wygld to nie wszystko! Trzeba byo wykaza si umiejtnoci taca (dziewczta taczyy z chust, chopcy prezentowali taniec dyskotekowy) oraz elokwencj potrzebn do odpowiedzi na rne (nieraz bardzo dziwne) pytania. Zwycistwo nie byo jednoznaczne! Potrzebne byy a dwie dogrywki, aby wybra wicemiss! W kocu, kiedy publiczno zdecydowaa kto zostanie miss i misterem publicznoci (Ula i Pawe) ogosilimy najwaniejsze wyniki dnia. Tytu wicemiss zdobya Sasza, a miss- Ula (nie do, e najsympatyczniejsza to jeszcze najadniejsza i najmdrzejsza ). Misterami zostali- Pawe (wice mister) i Artsiom (mister). Zwycizcy, wraz z publicznoci i innymi uczestnikami, uczcili zdobycie koron na ognisku. Jak to dobrze, e odbyo si ono wanie wczoraj, bo dzisiejszy dzie jest od rana bardzo deszczowy (ale za to przed chwil pojawia si pikna tcza!).

rod spdzilimy po czci sportowo, a po czci bardzo uroczycie. Podczas zaj porannych odbya si olimpiada sportowa. Rywalizowalimy w wielu konkurencjach, np. w skoku w dal, skakaniu na skakance, biegu na okrelony dystans, strzaach pik do bramki? Kady bardzo si przej konkursem i stara si, aby jego wyniki byy jak najlepsze (niektrzy chcieli w nieskoczono poprawia swj czas w biegu, jednak wychowawcy byli nieugici i nie pozwalali na przekroczenie dozwolonej liczby prb ). Czekamy z niecierpliwoci na wyniki, ktre zostan ogoszone ju jutro!
Po poudniu nadszed czas na uroczyst cz dnia. Poniewa do wyjazdu zostao ju bardzo mao czasu (szkoda? ) postanowilimy przypiecztowa zawarte damsko-mskie przyjanie (i mioci?) podczas lubw kolonijnych. Ceremonia udaa si znakomicie! Przewodniczy jej najprawdziwszy ksidz, a panny mode do otarza szy po dywanie usanym z biaych kwiatw. Mode pary, oprcz zaoenia sobie na palce obrczek wziy udzia w kilku konkurencjach takich jak zjadanie jabka bez uycia rk, celowanie do kubka przywizanym do spodni dugopisem? Panowie modzi musieli rwnie przenie swoje wybranki przez misk z wod (aby udowodni swoj si i upewni je, e po lubie naleycie zajm si kobietami swojego ycia). Na sam koniec dnia, w ramach polubnej dyskoteki zorganizowalimy bal przebieracw. Na sali bawiy si gwnie rnego rodzaju zjawy, a take dziewczta przebrane za chopcw, czy kosmitw. Teraz ruszylimy do kpieli, aby przygotowa si do odpoczynku po tak emocjonujcym dniu.

Nadszed ten dzie, kiedy wszystko na kolonii jest tym ostatnim. Ostatnia dyskoteka, ostatnia wsplna kolacja? Zdaje si, e ?nic si przecie nie koczy, wszystko trwa jak trwao? (jak gosz sowa piosenki), a mimo to gdzie w nas czego nieubaganie ubywa? Czy to czas, ktry dzieli nas od rozstania? A moe przeczucie, e po opuszczeniu tego miejsca nic ju nie bdzie takie samo? Wrcimy do swoich domw, do rodzin, ale w pamici na zawsze pozostan znajome twarze, bd uporczywie powraca stajc nam przed oczyma w najmniej spodziewanych momentach. Nie pomog nam zy, nic nie zmyje pamici o tych dwch tygodniach, ktre przeylimy wsplnie bawic si i pracujc. Czy kiedykolwiek tutaj powrcimy? Nie wiem. Jedyne, czego jestem pewna to tego, e kady z nas, wykrzykujc sowa znanej piosenki na poegnalnej dyskotece, zamykajc ostatecznie walizk, czy kadc si spa przed jutrzejszym powrotem do codziennoci, ma nadziej. Tylko z ni moemy by spokojni, e to, co tutaj przeylimy kiedy ponownie si nam przydarzy.


22 lipca rozpocz si drugi turnus Wakacyjnej Szkoy Liderw w ytkiejmach finansowany przez MEN. Poniedziaek upyn pod znakiem podry i pierwszych zaj integracyjnych, na ktrych zapoznalimy si z regulaminem kolonii, zasadami BHP oraz moglimy pozna si nawzajem.

Wtorek rozpocz si od gimnastyki, a po niadaniu pierwsza kontrola czystoci, ktra wypada cakiem niele. Po niej zajcia integracyjne oraz spacerze po ytkiejmach, odbyy si pierwsze zajcia liderowskie prowadzone przez P. Marin pt. ?Mwca Doskonay?. Wymagay one koncentracji, umiejtnoci komunikowania si oraz wsppracy w grupie. Wszystkie grupy wykonay swoje zadania i dowiedziay si jak zosta dobrym mwc. Przed kolacj odbyo si uroczyste rozpoczcie drugiej Wakacyjnej Szkoy Liderw, a po niej dyskoteka integracyjna, gdzie wiczylimy tace scalajce grup.

Wtorek rozpocz si tradycyjnie od gimnastyki, niadania i kontroli czystoci. Nastpnie odbyy si bardzo ciekawe zajcia z autoprezentacji, gdzie moglimy otworzy si przed grup i zaprezentowa siebie przy pomocy indywidualnych herbw. Potem przyszed czas na warsztaty darmowe i zabawy: Miasto, ciana Krzyku, Kapelusz i 3 kartki, ktre wzbudziy wiele pozytywnych emocji. Byo przy tym duo miechu i wszyscy wietnie si bawili. Po ciszy poobiedniej uczylimy si rozwizywa konflikty poprzez kolejne warsztaty SPOKO-SPOtkania z Konfliktem, oraz film ?Bejbi blues?, ktry pokaza nam rne oblicza wspczesnej kultury modzieowej. Po kolacji odby si teleturniej integracyjny, ktry jeszcze bardziej nas scali.

Sobota bya bardzo intensywnym i ciekawym dniem. Po kontroli czystoci rozpocz si cykl zaj z P. Piotrem ? trenerem modzieowym, ktry omwi w teorii i praktyce metod projektu. Na warsztatach dowiedzielimy si jakie elementy skadowe ma projekt, w jaki sposb si go realizuje. Naszym wytworem byy karmniki, ktre powstay w oparciu o t metod. Wszyscy bardzo si zaangaowali i modzie potrafia rozplanowa i rozdzieli miedzy siebie poszczeglne etapy pracy. Po ciszy poobiedniej by czas podsumowania projektw, stworzenie matrycy logicznej oraz omwienie. Pniej rozpoczy si przygotowania do niedzielnego dnia samorzdu, gdzie kolonici podzieleni na zespoy bd prowadzi zajcia dot. ich kategorii. Wieczorem odbyo si ognisko, na ktrym uczestnicy mimo cikiego dnia byli bardzo rozpiewani.

Wtorek to dzie poza orodkiem. Wyjechalimy dzi na wycieczk autokarow, na ktrej podziwialimy pikny pagrkowaty teren Suwalszczyzny w punkcie widokowym w Smolnikach. Poza tym weszlimy na Gr Cisow (wszyscy!), zwiedzilimy Klasztor Kameduw w Wigrach, zjedlimy obiad w McDondaldzie i najbardziej oczekiwana atrakcja ? zakupy w Galerii Plaza w Suwakach. Zadowoleni z zakupw (szczeglnie dziewczyny) wrcilimy na kolacj do Domu Polonii, by po niej obejrze film.

Ostatni dzie lipca powicony by aktywnoci fizycznej, bowiem zorganizowana zostaa Olimpiada Sportowa w zreformowanej wersji. Po niadaniu, odbyo si uroczyste otwarcie podczas ktrego kady uczestnik otrzyma numerek startowy do przyczepienia na plecach oraz indywidualn kart wynikw. Wyposaeni w sprzt, wod i dobr kondycj ruszylimy na boisko szkolne, gdzie rozegralimy cz z zaplanowanych dyscyplin. Pan kierownik P. Daniel i dwie Panie Kasie czuway nad prawidowym przebiegiem Igrzysk mierzc, liczc zapisujc, sumujc wyniki zawodnikw. Po obiedzie ju na terenie orodka odbyy si pozostae dyscypliny sportowe. Olimpiada wzbudzia ogromne zainteresowanie i emocje ale te pot i pokor. Kolonici zmierzyli si ze swoimi sabociami i dawali z siebie wszystko, co jest godne pochwalenia i szacunku. Po kolacji rozegralimy gr strategiczno-terenow przygotowan przez naszych kolonistw, aby aktywnie zakoczy ten sportowy dzie.

Po kolacji odbya si uroczysto oficjalnego zakoczenia turnusu, a tu po niej poegnalna dyskoteka, ktra wanie trwa i trwa bdzie a do wieczornej toalety. Wida i sycha, e zabawa trwa w najlepsze!

Jutro rano wyjedamy z ytkiejm. Ok. 13.30 kolonici przekrocz granic z Biaorusi i w ten sposb zakocz swj pobyt w naszym kraju. Tym samym to ju ostatni wpis z tego turnusu, ktry przelecia tu niczym byskawica!


9 lipca 2013 - rozpocza si Wakacyjna Szkoa Liderw w Domu Polonii w ytkiejmach. 37 uczestnikw z Woronowa na Biaorusi oraz z Biaegostoku i okolic przyjechao zdobywa rne umiejtnoci (o ktrych bdziemy pisa pniej). Jak to na pocztku bywa, s jeszcze bardzo niemiali, niektrzy ju zdyli zabdzi poruszajc si po orodku. Po krtkim spotkaniu organizacyjnym i pierwszym zapoznaniu si - uczestnicy poszli spa.

Kolejny intensywny dzie za nami. Odbya si pierwsza gimnastyka, ktra zawsze jest bardzo ciekawa ot niby wszyscy wiedz co to "w prawo zwrot" ale jako im te kierunki si myl na pocztku. Pierwsza kontrola czystoci wypada nie najgorzej. Do obiadu modzie bawia si w gry integracyjne z chust animacyjn i odbya pierwsz piesz wycieczk po ytkiejmach. Po ciszy poobiedniej wyruszyli z map w poszukiwaniu "Mwcy Doskonaego" - byy to pierwsze zajcia Wakacyjnej Szkoy Liderw (zadanie dofinansowane przez MEN), ktre pozwoliy na zdobycie wiedzy nt. komunikacji interpersonalnej. Cho na pocztku atwo nie byo wszystkie grupy rewelacyjnie poradziy sobie z tym zadaniem. Przed kolacj zosta odpiewany hymn Polski, wcignite flagi na maszt i oficjalnie rozpocz si II turnus wakacyjny w ytkiejmach. Po kolacji - to co tygryski lubi najbardziej - czyli zakupy w sklepiku. Po zakupach - gry i zabawy na terenie orodka - dzi rzdzia siatkwka.

W pitek cay dzie pada deszcz.... na szczcie pomysw nie brakowao. Do poudnia odbyy si zajcia muzyczne, zajcia z jzyka polskiego oraz warsztaty autoprezentacji. Jeli chodzi o te ostatnie, to modzie tworzya swoje herby, ktre byy pomocne przy prezentacji samych siebie - tyle ciekawych rzeczy dowiedzielimy si o naszych modszych Polakach z Biaorusi. Po poudniu odby si konkurs pn. Mini Playback Show - zespoy byy tak przygotowane, ze w zasadzie kady mg by na I miejscu. Dlatego JURY przyznao 3 pierwsze miejsca. Po bardzo smacznej kolacji (placki ziemniaczane , eby spali troch kalorii odbyy si tace integracyjne, jak si okazao, dyskoteki nie chcieli ale wietnie bawili si taczc - "Belgijk", "Wszyscy si nudz", "Kaczuszki". Byli tak rozbawieni, e chyba dzisiejsza cisza nocna tak szybko nie nastpi...

16 lipca odbya si dugo oczekiwana wycieczka po Warmii i Mazurach. Zwiedzilimy sanktuarium w w. Lipce, wysuchalimy koncertu organowego. Potem suchalimy opowieci p. Waldemara, byo tyle zabawnych anegdot w trakcie zwiedzania, e humory dopisyway. Pan Waldemar naprawd jest odpowiedni osob na odpowiednim miejscu
Po smacznym obiadku w restauracji, udalimy si do Mazurolandii - najpierw zwiedzanie z przewodnikiem (plac miniatur, makieta bunkrw Hitlera, makieta stadionw EURO 2012, strzelnica rycerska i militarna) a pniej korzystanie ze wszystkich atrakcji (plac zabaw, strzelanie z uku, z karabinu, skakanie na trampolinie, i na bungee). I na koniec, bardzo wana cz wycieczki ? zakupy.

Pitek rozpocz si od wycieczki do Godapi. Po drodze zwiedzilimy mosty w Staczykach, weszlimy na Wie Cinie i podziwialimy panoram Godapi - p. Daniel dzi by naszym przewodnikiem i dowiedzielimy si wiele ciekawych rzeczy. Po krtkim zwiedzaniu mielimy czas na zakupy. Po kolacji odby si Teatr Cieni - kady pokj przygotowa postaci z tektury do wymylonej przez siebie bajki, ktra zostaa zaprezentowana - bajki byy niesamowicie ciekawe i wszyscy wietnie bawilimy si. Pniej doczy do nas p. Piotr - trener metody projektu, ktry od jutra bdzie prowadzi zajcia z modzie a dzi nam si zaprezentowa i opowiedzia troch o swoim wolontariacie w Kenii.

Caa sobota bya wypeniona zajciami z p. Piotrem. Do poudnia rozmawialimy o projektach, o cyklach projektowych a pniej dowiedzielimy si, e do obiadu kada grupa musi zbudowa karmnik dla ptakw Karmnik musia by funkcjonalny, estetyczny itd. - i zaczo si wielkie planowanie a czasu byo naprawd mao, cz niezbdnych materiaw moglimy zakupi w sklepiku za fikcyjne pienidze ale na okrelon kwot. Wszystkie grupy wykonay zadanie, po czym nastpio omwienie, podsumowanie i refleksja. Po poudniu, bazujc na przykadzie dziaa przy projekcie pn. "Karmnik" modzie planowaa swoje akcje, ktre zostan zrealizowane w dniu nastpnym. Wieczorem odbyo si ognisko:) A teraz wszyscy ju smacznie pi (oprcz wychowawcw)

21 lipca by ostatnim dniem turnusu cho do poudnia tego zupenie si nie odczuwao - modzie realizowaa swoje akcje. Nastpi podzia na 4 zespoy i kady musia zrealizowa swj projekt w 1 godzin. I grupa realizowaa krtkie filmiki angaujc ca koloni, II grupa realizowaa projekt sportowy, III grupa projekt plastyczny a IV projekt kulturalny (jakkolwiek to zabrzmi
Wszystkie zespoy zrealizoway swoje projekty. Po ciszy poobiedniej (podczas ktrej ju pakowali swoje bagae) nastpio podsumowanie zaj i caego turnusu, zostay przyznane nagrody w poszczeglnych konkursach, rozdane dyplomy z upominkami, w postaci adnych kubkw z nadrukiem "Wakacyjna Szkoa Liderw" ytkiejmy 2013. A teraz trwa dyskoteka poegnalna .... To by bardzo udany turnus !!!


26 czerwca br. rozpoczlimy I turnus (26.06-09.07.2013) w Domu Polonii w ytkiejmach. Gocimy 41 podopiecznych z Grodna i Sonima. Pierwszy dzie upyn pod znakiem podry i spraw organizacyjnych. Ok. godz.20.30 zameldowalimy si w ytkiejmach, zjedlimy kolacj , dostalimy przydzia pokoi i rozpakowalimy si. Nastpnie zapoznano nas z kadr, zasadami BHP i regulaminem kolonii. Po tym wyczerpuj cym dniu wraz z nastaniem ciszy nocnej, poszlimy zgodnie spa.

Czwartek powita nas niezbyt adn pogod - pada deszcz, ktry uniemoliwi nam porann gimnastyk. Na szczcie humory dopisyway i z niecierpliwoci czekalimy na to, co si wydarzy. A dziao si duo! Mielimy pierwsz kontrol czystoci, ktra jak si okazao bya bardzo rygorystyczna i nikomu nie udao si zdoby maksymalnej oceny. Pniej mielimy ciekawe gry i zabawy integracyjne, ktre pozwoliy nam si lepiej pozna. Nauczylimy si te hymnu Polski. Po obiedzie (poprawia si pogoda) nastpio oficjalne rozpoczcie kolonii, pod kierownictwem P. Zdzisawa. Wcignlimy na maszt flag Polski i flag Unii Europejskiej oraz odpiewalimy hymn. Potem poszlimy na spacer po ytkiejmach, gdzie P. Daniel pokaza nam zabytkow stacj PKP, cmentarz Wojskowy, koci w. Michaa i Hotel w. Huberta. Duo emocji wzbudzi spacer do granicy z Obwodem Kaliningradzkim, ktrej niestety nie moglimy przekroczy Wrcilimy na kolacj, a po niej mielimy pierwsz (powitaln) dyskotek. Jeszcze troch niemiao, ale taczylimy. To by aktywny dzie, wic szybko zasnlimy.

Niedziela powitaa nas adn pogod, wic mielimy nadziej e uda si zrealizowa wszystkie nasze plany. Po niadaniu, odby si konkurs na literk ?k??. Dostalimy kartki z obrazkiem, na ktrych zaszyfrowanych byo 140 sw na liter ?k??. Naszym zadaniem byo znale ich jak najwicej i zapisa (oczywicie po polsku) na odwrocie kartki. Na godzin 12 planowalimy i do kocioa, a pniej na miejscowy festyn w ytkiejmach, niestety tu przed wyjciem rozpada si deszcz, wic bylimy zmuszeni zrezygnowa. W zamian uczestniczylimy w grach i zabawach integracyjnych, niektrzy rozgrywali mecze w tenisie stoowym, albo mieli 30 minut czasu na komputerze. Po obiedzie troch si rozpogodzio, wiec zdecydowalimy si pj na wczeniej wspominany festyn. Spdzilimy tam czas ogldajc wystpy miejscowych artystw, przegldajc stoiska i stragany, korzystajc z dostpnych atrakcji. Najwiksz popularnoci cieszyy si stoiska z wat cukrow, lodami, popcornem i zabawkami. Do orodka wrcilimy na kolacj, a po nim rozegra si dugo oczekiwany konkurs ?Mam talent?. Wystpili w nim: a kategorii konkurs plastyczny: Wadysaw K., Ewa-Maria i Anita, w kategorii konkurs recytatorski: Margarita, Anna i Aleksandra, w konkursie muzycznym Wiktoria z Aleksandr, Jurek oraz Nastka z Mart. Jury w skadzie: P.Zdzisaw, P.Zosia i P.Julia mieli nie lada problem. Uczestnicy wykazali si fantastycznymi talentami i trudno byo wybra zwycizc. Po dugich i burzliwych naradach komisja przyznaa zwycistwo dla Nastki i Marty, drugie miejsce dla Jurka, a trzecie dla wszystkich pozostaych uczestnikw. Po konkursie ?Mam talent? odbya si dyskoteka, gdzie wszyscy wietnie si bawili.

Wtorek zacz si dla nas bardzo wczenie, bo ju o 6.30. Po niadaniu i oczywicie kontroli czystoci udalimy si na zbirk. O godz. 8.00 wyjechalimy autokarem z ytkiejm w kierunku Staczyk. Po ok.20 minutach dotarlimy na miejsce. Naszym oczom ukazay si dwa potne mosty, ktre zrobiy na nas ogromne wraeniem. Weszlimy na gr i podziwialimy roztaczajce si wok widoki. Po spacerze i kupieniu pamitek wsiedlimy w autokar i jechalimy w kierunku w. Lipki. Po ok. 2 godzinach zajechalimy na miejsce, gdzie zjedlimy obiad w miejscowym hotelu. Po posiku udalimy si do kocioa w w. Lipce, gdzie przewodnik opowiedzia nam o jego historii i wntrzu wityni. Wysuchalimy te koncertu organowego. Nastpnie udalimy si w kierunku Gieroy, gdzie znajduje si Park Miniatur-Mazurolandia. Spdzilimy tam czas zwiedzajc miniatury najwaniejszych zabytkw i atrakcji Warmii i Mazur. Mielimy te moliwo m.in. strzelania z uku, strzelania z karabinu maszynowego, przebranie si w mundury wojskowe, skakanie na trampolinie, przejazd kolejk. Ostatnim punktem wycieczki bya wizyta w sklepie w Giycku, gdzie zrobilimy zakupy. Ok. godziny 20 wrcilimy do orodka, gdzie zjedlimy kolacj i udalimy si spa.

Nadszed dzie, ktry w kocu mia nadej ? poniedziaek ? ostatni peny dzie pobytu w ytkiejmach. Od samego rano dao si wyczu nieco smutna atmosfer, ale wizja imprezy poegnalnej oraz nagrd za poszczeglne konkursy przyprawiao nas o dobry nastrj. Po gimnastyce (niestety ju ostatniej), niadaniu i kontroli czystoci (sprztamy do ostatniej minuty pobytu w orodku) przyszed czas na pakowanie walizek?kto zrobi to sprawnie (a bya to wikszo) moga skorzysta ze sprztu sportowo-rekreacyjnego znajdujcego si na terenie orodka . Niektrzy przygotowywali wystpy artystyczne do imprezy poegnalnej, inni robili pamitkowe zdjcia. Po obiedzie by czas porzdkowania pokoi i sprawdzenia czy wszystko zostao spakowane. Wielkimi krokami zblia si moment na ktry czekali wszyscy kolonici, a mianowicie impreza poegnalna, na ktrej laureaci i uczestnicy wszystkich konkursw organizowanych podczas turnusu mieli dosta zasuone nagrody. I tak nasze przyjcie rozpoczo si od przemwienia kierownika, ktry krtko podsumowa turnus, podzikowa kolonistom za czynne uczestnictwo w yciu kolonijnym oraz rozda im dyplomy i pamitkowe koszulki, a wychowawcom wyrazi wdziczno za opiek nad wychowankami. Nastpnie P. Zosia rozpocza oficjalna cze imprezy, podczas ktrej odczytywani byli laureaci poszczeglnych konkursw, zawodw, ktrzy otrzymali upominki za czoowe miejsca w swoich kategoriach. Na twarzach kolonistw pojawiy si szerokie umiechy, kiedy trzymali w rkach zasuone nagrody. Pniej mikrofon przeja P. Jula, ktra fantastycznie przygotowaa wychowankw do przemwie, wierszy i podzikowa skierowanych do opiekunw. Ostatnim punktem bya cze artystyczna, gdzie moglimy posucha uzdolnionych muzycznie kolonistw.

Po kolacji odbya si uroczysto oficjalnego zakoczenia turnusu, a tu po niej poegnalna dyskoteka, ktra wanie trwa i trwa bdzie a do wieczornej toalety. Wida i sycha, e zabawa trwa w najlepsze!

Jutro rano wyjedamy z ytkiejm. Ok. 13.30 kolonici przekrocz granic z Biaorusi i w ten sposb zakocz swj pobyt w naszym kraju. Tym samym to ju ostatni wpis z tego turnusu, ktry przelecia tu niczym byskawica!